Ervaring in zijn totaliteit

In mijn handelen zoek ik de balans tussen wens en werkelijkheid, tussen vermogen en mogelijkheid.

In mijn carrièrerugzak draag ik een breed scala aan waardevolle ervaringen.

Ik ben een scherp observator, een goed luisteraar, heb oog en oor voor wat leeft en beleefd wordt, voor de vraag onder de vraag.

Ik heb met diverse disciplines in omvang en niveau, als manager en leidinggevende een verbindende rol gespeeld. Van het implementeren van vernieuwingen, het verbinden van talenten met bedrijfsdoelstellingen, tot het verbinden van persoonlijke normen en waarden met de visie en missie van bedrijven, heb ik altijd gestreefd naar een eerlijke balans tussen verschillende belangen; tussen mensen, middelen en mogelijkheden.

Ik heb steeds verder leren kijken dan mijn neus lang is, en gebruik mijn ervaring in mijn totaliteit om (niet zelden verrassende) antwoorden te vinden op de vragen die me worden voorgelegd.

Klik door naar mijn curriculum vitae